Social Active Day s Kooperatívou

 

Dňa 25.10.2017 sme v spolupráci s poisťovňou Kooperativa, a.s. prežili pekný deň. Pracovníci Kooperatívy si  tento rok vybrali našu organizáciu a prišli nás podporiť ich dobrovoľnou prácou v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb klientom BUDÚCNOSTI, n.o.. Súčasťou Social Active Day bolo okrem zveľaďovania vonkajších priestorov organizácie aj spoločné varenie gulášu a posedenie, pri ktorom sme si spoločne vymieňali skúsenosti s prácou s ľuďmi, vzájomne sme sa obohatili o nové myšlienky. Zároveň chceme v mene celej organizácie poďakovať všetkým zúčastneným (aj zapojeným klientom) za ich čas, ochotu pomáhať  a príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla počas celého dňa. Veľká vďaka patrí spoločnosti Kooperativa a.s. za ich vecné dary,ktoré nám venovali na skvalitnenie našej činnosti. 

Fotky z 10.výročia fungovania organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o.

Rádio Regina / Jolana Čuláková : Reportáž zo stretnutia pri príležitosti 10.výročia fungovania organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o.

Reportáž z podujatia "Kaviareň pre BUDÚCNOSŤ" odvysielaná 15.2.2017 v Rádiu Regina

Nahrávka reportáže o práci Centra poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ odvysielaná na Rádiu Regina dňa 8.2.2017