Reportáž z podujatia "Kaviareň pre BUDÚCNOSŤ" odvysielaná 15.2.2017 v Rádiu Regina

Nahrávka reportáže o práci Centra poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ odvysielaná na Rádiu Regina dňa 8.2.2017