Táto časť web stránky je venovaná Vám, milí klienti

V tejto časti budeme uverejňovať Vaše postrehy, názory, Vaše komentáre k spoločnej práci. Taktiež je to priestor pre verejnú diskusiu na rôzne témy, ktoré môžete otvárať práve Vy. Všetky vaše postrehy, reflexie, otázky, prípadne námety na aktivity, ktoré by ste vy chceli potiahnuť pošlite na adresu buducnostno@gmail.com a do predmetu správy napíšte "Klienti klientom". Vaše texty budeme uverejňovať v tejto časti a budeme Vás o nich informovať emailom.       

Reakcia Mgr. Šimovej Gabriely k 10.výročiu fungovania Budúcnosti, n.o.

10 ROKOV POMOCI ZÁVISLÝM A ICH RODINÁM

 

Nitra. 21.9. 2017

,,Vo štvrtok sme mali v organizácii Budúcnosť, n.o. deň ako vymaľovaný. Oslava 10 výročia fungovania Budúcnosti, n.o. bola skvelá. A bolo čo rekapitulovať. Fotografie, video, to všetko si mohli účastníci pozrieť. Bohatá, zmysluplná 10 ročná činnosť zlepšujúca kvalitu života rodín závislých ľudí. Klobúk dolu pred tými, čo sa o to mravenčou prácou pričiňujú.

Nielenže prišli pozrieť novinári, no aj lekári, psychológovia, terapeuti, riaditeľka nemocnice, primárka a iní vzácni hostia. Centrum poradensko - intervenčných služieb sa tešilo z ich prítomnosti. Túto využilo na ešte lepšie prepojenie Centra s ďalšími inštitúciami a osobami. 

Diskusia o ešte lepšom fungovaní práce s klientom na báze závislostí, bola veľmi zaujímavá. Prúdilo tam veľa optimizmu a dôvery vo vlastné sily a nápadov ako ešte zlepšiť plne funkčné centrum a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 

A na záver svojpomocná skupina Maják privítala verejnosť na svojom Klube. Najviac potešil náš hosť Branislav Jobus, hudobník a spisovateľ detskej literatúry. Priniesol elán, silu, odhodlanie byť čistým. Porozprával o knihách, zaspieval. Každá pieseň mala svoj príbeh. 

Braňo ako abstinujúci závislý ukázal na svojom živote ako sa plnia vlastné SNY. Jeho prítomnosť, jeho príklad sú silnou motiváciou ako na to. Ako pekne žiť. AKO SA TO DÁ. Byť šťastným. Bez alkoholu, drog, liekov a hier.

Čistý život nemá obdoby. Je unikátny, ak si ho vyberieme. Otvára všetky možnosti sebarealizácie, naplnenia a spokojného života rodín. 

Je ako čistá voda v potoku, kde si umyješ boľavé nohy. Zneje ako neskutočný zvuk zvonu, o ktorom Braňo píše. A nielen to, má taký aj doma v obývačke. 

ĎAKUJEME!

Prajeme Budúcnosti, n.o.  veľa síl, energie a naplnenia zo zmysluplnej práce, ktorá zachraňuje rodiny a zlepšuje ich každodennný život." 


Mgr. Gabriela Šimová