POSKYTOVANÉ SLUŽBY

BUDÚCNOSŤ, n.o. vo svojej činnosti poskytuje na základe svojho štatútu tieto druhy služieb pre riešenie závislostí:

a.) komplexné programy riešenia závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencie,

b.) základné, odborné a špecializované sociálne poradenstvo,

c.) metódy individuálnej, skupinovej a komunitnej sociálnej práce,

d.) vzdelávacie programy so zameraním na zvyšovanie kľúčových kompetencií odborníkov, dobrovoľníkov a členov svojpomocných skupín v oblasti závislostí.

CIEĽOVÉ SKUPINY

BUDÚCNOSŤ, n.o. sa vo svojej činnosti zameriava na tieto cieľové skupiny:

a) osoby a skupiny ohrozené závislosťou

b) závislí klienti

c) abstinujúci závislí klienti

d) rodinní príslušníci závislých klientov

e) pracovníci, dobrovoľníci a členovia svojpomocných skupín v oblasti závislostí,

f) verejnosť ako objekt poskytovania informácií k stavu zneužívania psychoaktívnych látok v Nitrianskom regióne.

MIESTO VÝKONU

BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje svoje služby ambulantne v Centre poradensko - intervenčných služieb pre riešenie závislostí na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre. Terénne aktivity organizuje na rôznych miestach Sllovenska. Spolupracuje s 1. odd. Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, psychiatrickým oddelením Fakultnej nemocnice v Nitre a ďalšími zariadeniami v rezorte zdravotníctva a sociálnych služieb. Veľkú časť skupín ponúkame v popoludňajších hodinách, čím prispievame k požiadavkám klientov, ktorí zároveň nevypadnú zo života vo svojom prirodzenom prostredí.

SME TU PRE VÁS

Pondelok:          

9:00 - 13:00 špecializované sociálne poradenstvo             

16:30 - 18:30 uzavretá terapeutická skupina BUDÚCNOSŤ

Utorok:               

9:00 - 12:00 špecializované sociálne poradenstvo

10:00 - 12:00 právne poradenstvo

Streda:             

9:00 - 12:00 špecializované sociálne poradenstvo

Štvrtok:             

9:00 - 12:00 špecializované sociálne poradenstvo

prvý štvrtok v mesiaci je o 16:00 klub abstinentov v Nemocnici vo Veľkom Záluží

tretí štvrtok v mesiaci je o 16:00 terapeutická skupina STROP pre rodinných príslušníkov závislých a osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí v centre BUDÚCNOSŤ

všetky ostatné štvrtky je o 16:00 stretnutie Klubu MAJÁK (klub abstinentov) v centre BUDÚCNOSŤ a je to otvorená skupina pre všetkých. ktorí chcú prísť alebo majú potrebu sa poradiť

Piatok:

9:00 - 12:00 špecializované sociálne poradenstvo