Človek v akejkoľvek núdzi potrebuje najmä vedieť, kde vyhľadať pomoc. Aj preto Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti pri Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ zorganizovalo vo štvrtok 26.mája 2016 od 10.00  do 18.00 h Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch  na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre.  Súčasťou podujatia boli aj neformálne debaty s odborníkmi  o  problematike násilia a závislostí. O 16.oo hodine sa začalo pravidelné stretnutie socioterapeutického A – klubu MAJÁK,  ktorého sa zúčastnili aj mnohí záujemcovia o túto tému a tak zažili atmosféru a dynamiku skupiny, ktorá funguje už 20 rokov.

 

Deň otvorených dverí bude prebiehať aj v roku 2017 a budeme Vás o ňom na tomto mieste informovať.