Prehľad skupinových aktivít na február 2018

dôležitý oznam

dávame do pozornosti, pre tých, ktorí nezaregistrovali zmenu, že A-klub Maják pri CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. sa tretí štvrtok v mesiaci RUŠÍ, bývať bude len skupina pre rodinných príslušníkov STROP

Je nám veľkým potešením, že dňa 19.1.2018 bola prieméra divadelného vystúpenia Ľudia, miesta a veci. V rámci tohto divadelného projektu pôsobila naša pani riaditeľka doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. ako odborná garantka. Ako to dopadlo? Príďte sa pozrieť do Divadla Andreja Bagara v Nitre a dovtedy si pozrite aspoň krátku ochutnávku. Kliknite na nadpis a budete presmerovaný na reportáž Televízie Centrál.

 

 

Vážení klienti a záujemcovia o poradenstvo v rámci problematiky závislostí,

oznamujeme Vám, že  od januára  otvárame dve  nové skupiny:

1. skupinu detí a mládeže, ktoré sú ohrozené akoukoľvek závislosťou (v škole, doma, v partii) alebo už s psychoaktívnymi látkami experimentujú. Bude sa konať v stredu 17.1.2018v čase od 16.00 do 17.30 v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o. na Wilsonovom nábreží č. 82 v Nitre.

2. skupinu určenú pre rodičov  detí, ktoré  zneužívajú  psychoaktívne látky (vrátane alkoholu), alebo majú problémy so závislosťou. Bude sa konať v stredu 31.1.2018 o 16.00 hod. v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o. na Wilsonovom nábreží č. 82  v Nitre.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: buducnostno@gmail.com alebo na mob. čísle: 0908 022 452.

 

 

 

Milí klienti a sympatizanti, opäť Vás pozývame do divadla (DAB Nitra)! Dňa 18.1. 2018 štvrtok o 10:00 si ideme spoločne pozrieť predstavenie Ľudia, miesta a veci. Počet lístkov je obmedzený - 12ks, cena jedného je 6 EUR. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 15.1.2018 na buducnostno@gmail.com alebo sa môžete zapísať osobne v centre do prihlasovacieho formulára. Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

V dňoch 3.1.2018 do 7.1.2018 sa konala zimná terénna terapia v Jasenskej Doline. Zúčastnilo sa jej 48 klientov pod vedením doc. PhDr. Ľuby Pavelovej, PhD. Všetkým zúčastneným ďakujeme, za to čo priniesli do skupiny a za prácu na sebe, ktorá nás všetkých vzájomne obohatila. V rámci terénky sme si aj užili sneh, lyžovačku a zimné šantenie.   

 

 

 

 

 Dňa 7.12.2017 sme zrealizovali vianočné tvorivé dielne pre našich klientov. Príjemnú atmosféru vytvorili najmä klienti sami, ktorí sa aktívne zapojili do pečenia vianočných oblátok, zdobenia medovníkov, výroby vianočných ozdôb a adventných vencov. Ďakujeme za príjemné stretnutie. 

 

 

 

 

    

    

    

   Srdečne ďakujeme našim podporovateľom Európskemu sociálnemu fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Mestu Nitra a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.