Prehľad skupinových aktivít na August 2018

Výchovný a sociálny skupinový program pre rodičov s deťmi na Jankovom Vŕšku

Milí podporovatelia a sympatizanti, chceme Vás poinformovať o uskutočnenom výchovnom a sociálnom skupinovom programe pre deti a rodičov v dňoch 27. júla až 29. júla 2018 v lokalite Jankov Vŕšok pri Uhrovci. Program sa realizoval v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Táto aktivita sa vytvorila vďaka spolupráci s ÚPSVaR Partizánske. Zároveň sa srdečne chceme poďakovať I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď, ktorá nám darovala oblátky,  Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. nám darovali jemné pečivo a spoločnosť TESCO, a.s. Bánovce nad Bebravou nám poskytlo pitný režim, ovocie a pečivo. ĎAKUJEME

 

Srdečne sa chceme poďakovať všetkým hlasujúcim za náš projekt

"Priestor pre Zmenu"

v rámci programu Gesto pre mesto, ktorý realizuje Raiffeisen Banka. Vďaka Vašej podpore sa nám podarilo spoločne získať dotáciu určenú na skvalitnenie služieb zameraných na skupinovú prácu s dospievajúcimi a to prostredníctvom nákupu kvalitných stoličiek. Kolektív pracovníkov BUDÚCNOSŤ,n.o. Vám aj Raiffeisen Banke zo srdca ďakuje.

 

 

 

 

Výchovný a sociálny skupinový program pre rodičov s deťmi z okresov Bánovce a Partizánske

 

V dňoch 29.6.2018 až 1.7.2018 (piatok - nedeľa) sme zrealizovali v Chatovej osade pod Gýmešom - Jelenec výchovný skupinový program a sociálny skupinový program pobytovou formou pre rodičov s deťmi z okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Program sa realizoval v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Táto aktivita sa vytvorila vďaka spolupráci s ÚPSVaR Partizánske. Srdečne ďakujeme sponzorským darom od firmy TESCO, a.s. Bánovce nad Bebravou za zabezpečenie pitného režimu a ovocia a tiež ďakujeme firme PENAM, a.s. za darovanie pečiva. Aj vďaka týmto sponzorským darom sa podarilo zrealizovať daný program veľmi úspešne.  

Dňa 13.3.2018 utorok sa v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre stretli študenti stredných škôl z Nitry a okolia. Do divadla si prišli pozrieť predstavenie Ľudia, miesta a veci, ktoré si zobralo na mušku tému závislostí. Projekt divadelného predstavenia vznikol pod odbornou garanciou doc. PhDr. Ľuby Pavelovej, PhD. Po divadelnom predstavení nasledovala moderovaná diskusia s hercami, doc. Pavelovou a moderátorkou Slavkou Civáňovou, ktorá pôsobí v DAB ako koordinátorka vzdelávacích programov. Podujatie malo za cieľ nielen poukázať na to, aký je plnohodnotný život bez drog, ale práve prostredníctvom divadelného predstavenia mali študenti šancu istým spôsobom získať zážitok z toho, ako môže droga uškodiť. Mladí ľudia často hovoria len o „nevinnom prvom skúšaní“ alebo „experimentovaní“ avšak už aj tento prvý kontakt nás môže priviesť na cestu, ktorá je úplne deštruktívna a môže sa končiť smrťou.     

Milí klienti, sympatizanti, opäť Vás pozývame do divadla !

Dňa 12.4. 2018 o 10:00 si ideme spoločne pozrieť predstavenie Otec Goriot. Počet lístkov je obmedzený - 15 ks, cena jedného lístka je 6 EUR. Prihlásiť sa môžete najneskôr do UTORKA 10.04.2018 na buducnostno@gmail.com alebo sa môžete zapísať osobne v centre do prihlasovacieho formulára. Tešíme sa na Vás.

Jarné tvorivé popoludnie

Dňa 8.3.2018 sme sa stretli spolu s našimi klientmi a sympatizantmi na jarnom tvorivom popoludní, počas ktorého sme si vytvorili pekné jarné i veľkonočné výzdoby. Ďakujeme za stretnutie v príjemnej atmosfére a veľká vďaka patrí aj našim klientom, ktorí si v tento deň spomenuli na sviatok Dňa žien a potešili žienky krásnymi kvietkami.

Je nám veľkým potešením, že dňa 19.1.2018 bola prieméra divadelného vystúpenia Ľudia, miesta a veci. V rámci tohto divadelného projektu pôsobila naša pani riaditeľka doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. ako odborná garantka. Ako to dopadlo? Príďte sa pozrieť do Divadla Andreja Bagara v Nitre a dovtedy si pozrite aspoň krátku ochutnávku. Kliknite na nadpis a budete presmerovaný na reportáž Televízie Centrál.

 

 

Vážení klienti a záujemcovia o poradenstvo v rámci problematiky závislostí,

oznamujeme Vám, že  od januára  otvárame dve  nové skupiny:

1. skupinu detí a mládeže, ktoré sú ohrozené akoukoľvek závislosťou (v škole, doma, v partii) alebo už s psychoaktívnymi látkami experimentujú. Bude sa konať v stredu 17.1.2018v čase od 16.00 do 17.30 v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o. na Wilsonovom nábreží č. 82 v Nitre.

2. skupinu určenú pre rodičov  detí, ktoré  zneužívajú  psychoaktívne látky (vrátane alkoholu), alebo majú problémy so závislosťou. Bude sa konať v stredu 31.1.2018 o 16.00 hod. v Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ n.o. na Wilsonovom nábreží č. 82  v Nitre.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: buducnostno@gmail.com alebo na mob. čísle: 0908 022 452.

 

 

 

Milí klienti a sympatizanti, opäť Vás pozývame do divadla (DAB Nitra)! Dňa 18.1. 2018 štvrtok o 10:00 si ideme spoločne pozrieť predstavenie Ľudia, miesta a veci. Počet lístkov je obmedzený - 12ks, cena jedného je 6 EUR. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 15.1.2018 na buducnostno@gmail.com alebo sa môžete zapísať osobne v centre do prihlasovacieho formulára. Tešíme sa na Vás.

 

 

 

 

V dňoch 3.1.2018 do 7.1.2018 sa konala zimná terénna terapia v Jasenskej Doline. Zúčastnilo sa jej 48 klientov pod vedením doc. PhDr. Ľuby Pavelovej, PhD. Všetkým zúčastneným ďakujeme, za to čo priniesli do skupiny a za prácu na sebe, ktorá nás všetkých vzájomne obohatila. V rámci terénky sme si aj užili sneh, lyžovačku a zimné šantenie.   

 

 

 

 

 Dňa 7.12.2017 sme zrealizovali vianočné tvorivé dielne pre našich klientov. Príjemnú atmosféru vytvorili najmä klienti sami, ktorí sa aktívne zapojili do pečenia vianočných oblátok, zdobenia medovníkov, výroby vianočných ozdôb a adventných vencov. Ďakujeme za príjemné stretnutie. 

 

 

 

 

    

    

    

   Srdečne ďakujeme našim podporovateľom Európskemu sociálnemu fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Mestu Nitra a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.