12.12.2016 pondelok

Terapeutická skupina BUDÚCNOSŤ o 16:30hod

15.12.2016 štvrtok

Skupina STROP o 16:00hod (rodinní príbuzní a osoby ohrozené násilím)

15.12.2016 štvrtok

Klub MAJÁK o 16:00hod

4.1.-8.1.2017(ST-NE)

Zimná terénna terapia - Jasenská Dolina, Penzión Brest

Kompletný program skupinových aktivít na mesiac december 2016

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.