Kompletný program skupinových aktivít na mesiac jún 2017

22.6.2017 štvrtok

Klub MAJÁK o 16:00 hod (svojpomocná skupina abstinentov)

23.6.2017 piatok

Divadelné predstavenie "Slnko v zatmení" o 10:00 hod v Divadle Andreja Bagara v Nitre, viac v aktualitách

27.6.-1.7.2017 utorok-sobota

Letná terénna terapia v Jedľových Kostolanoch, potvrdený termín 27.6.(utorok) do 1.7.(sobota)

 

 

 

 

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.

BUDÚCNOSŤ n.o. je registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbore všeobecnej vnútornej správy Nitra pod č.